Avadanliqlar

Mal – materialın adı
1 Qaz Filtri Dy 200 × 1.2 MPa (FVS-200)
2
PGP Dy 300, Py80 ilə qaynaq üçün yeraltı top klapan,
3
Dn 500, Pn80, PGP ilə qaynaq üçün yerüstü top klapan
4 Qaz təzyiq tənzimləyicisi RDO-1-50 /300мм
5 Qaz təzyiq tənzimləyicisi RDO-1-100 /200мм
6 Qaz təzyiq tənzimləyicisi RDO-1-50 /200мм
7 Qaz təzyiq tənzimləyicisi RDO-1-100/150мм
8 Qaz təzyiq tənzimləyicisi RDO-1-50 /150мм
9 Qaz təzyiq tənzimləyicisi RDO-1-100/100мм
10 Qaz təzyiq tənzimləyicisi RDO-1-50 /100мм
11 Qaz təzyiq tənzimləyicisi RDO-1-100/50мм
12 Qaz təzyiq tənzimləyicisi RDO-1-50 /50мм
13 Qaz təzyiq tənzimləyicisi RD-100/80atm
14 Qaz təzyiq tənzimləyicisi RDUK-2V- 100/70
15 Qaz təzyiq tənzimləyicisi RDUK-2В/Н- 200 (140/105)
16 Qaz təzyiq tənzimləyicisi RDUK-2V- 50/50
17 Qaz təzyiq tənzimləyicisi RD – Dy50,Py 1,2MPa
18 Qoruyucu klapan PKN(PKV)- Dy200,Py1,2MPa
19 Qoruyucu klapan PKN(PKV)- Dy100,Py1,2MPa
20 Filtr Seperator (ФСГ) Dy 150 mm, Py 6,4 MPa
21 CSR- 6(fərdi qaz tənzimləyicisi, Türkiyə istehsalı)
22 Polad Siyirtmə Dy50,Py64
23 Polad Siyirtmə Dy80,Py64
24 Polad Siyirtmə Dy100,Py160
25 Polad Siyirtmə Dy150,Py160
26 Polad Siyirtmə Dy300,Py160
27 Polad Siyirtmə Dy300,Py64
28 Polad Siyirtmə Dy400,Py64
29 Polad Siyirtmə Dy500,Py25
30 Polad Siyirtmə Dy500,Py64
31 Polad Siyirtmə Dy100,Py16
32 Əks klapan Dy500,Py64
33 Dy700,Py64
34 Izoləedici flans Dy100 Py6,3MPa
35 Izoləedici flans Dy150 Py6,3MPa
36 Izoləedici flans Dy200 Py6,3MPa
37 Izoləedici flans Dy300 Py6,3MPa