Haqqımızda

NEFT QAZ SEKTORUNUN İNKİŞAFI

İnkişaf edən respublikamızda hər sahədə olduğu kimi qaz sahəsindədə bir sıra işlər görülmüşdür.Bu işlərə misal olaraq 1-ci iş kimi 2015 ci ildə TANAP layihəsini göstərmək olar.Bu Layihə Azərbaycanın QAZ idkal və ixracı sahəsinin güclənməsinə böyük təkan verdi.

TANAP və s  bir sıra müqavilələrin bağlanması ölkədə qaz sərfinin artmasına  və eləcədə  fərdi və ofislərə qaz xəttlərinin çəkilməsinin çoxalmasına gətirib çıxartdı. Bu işi asanlaşdırmaq məqsədilə bir sıra təşkilat və qurumlar iş apardı və nəticə kimi onu göstərmək olarki bir neçə podratçı şirkət yaradıldı. Bu şirkətlərdən ən dəqiq və keyfiyyətli iş aparan şirkət isə AZ ERA GROUP oldu. Bunu biz yox bizimlə birgə çalışan sifarişçilər və işimizi təsdiqləyən dövlət qurumları deyir.

ŞİRKƏTİN ÖHDƏLİKLƏRİ

  •  Layihələrin dəqiq və səfsiz işlənməsi
  •  Sifarişin vaxtında təhvil verilməsi
  •  İşin qanuni tərəflərin işıqlandırmaq
  •  Qiymətin aşağı keyfiyyətin isə yüksəldilməsi
 

Hal hazırda şirkətimiz inkişaf yönündə çox saylı işlər həyata keçirir. Bununsa  nəticə qiymətin aşağı keyfiyyətinsə yüksəldilməsi göstərilir.

Şirkətimiz eyni zaman da bir sıra şirkətlərlədə layihə mübadiləsi həyata keçirir.Podratçı şirkərlər bizimlə tərəfdaç kimidə çalışa bilər.