İTRON firmasının məhsulu olan LPG Requlyator(qaz tənzimləyici.