İTRON şirkətinə məxsus smart sayğacların quraşdırılması.